Разместите свой проект бесплатно и начните получать предложения от фрилансеров-исполнителей уже спустя минуты после публикации!
100 ₴

Програмний модуль побудови логічних моделей технічних об’єктів

истекло время актуальности


Ребята, дипломный проект для колледжа!

Кто может воплотить этот бред? Сколько это стоит и время?


Вихідні дані до проекту:  

- апаратне забезпечення: персональний комп’ютер на базі процесора Intel Pentium (або сумісного);

- операційна система: Windows XP/Vista/7/8/10;

- вихідні дані: візуальний інтерфейс користувача; реалізація можливості вибору рівнів складності технічного об’єкта; реалізація можливості вибору структури об’єкта  для обраного рівня складності; передбачити мінімальний набір задач для кожного рівня складності в кількості не менше, ніж 4; передбачити додаткові сервіси (можливість вибору підказки).                                                                                                

- функції, що реалізуються: побудова простих і комбінованих логічних моделей технічних об’єктів; реалізація процедур кон’юнкції та диз’юнкції.

 Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають опрацюванню): У вступі описати мету роботи, розглянути поставлену проблему з точки зору її актуальності, коротко охарактеризувати сучасний рівень розв’язання даної проблеми; навести основні технічні характеристики програмного модуля, що розробляється.                                                                                                    

 У загальній частині детально описати задачі, розв’язання яких планується здійснити у дипломному проекті, вимоги до структури, архітектури та технічних характеристик розроблюваного програмного модуля та його складових частин, відомі методи розв’язання поставлених задач, обґрунтування обраних методів, організацію зберігання, пошуку та обробки інформації, логічні моделі досліджуваних технічних об’єктів, виконати обґрунтування вибору середовища розробки програмного засобу. 

 У розділі «Спеціальна частина» описати алгоритми виведення рішень, що реалізовані при створенні програмного модуля, виконати порівняльний аналіз реалізованого програмного забезпечення та програм-аналогів, розробити інструкцію роботи користувача.                                                                                                                                                                                    

 У висновках надати оцінку отриманих результатів проектування, можливі галузі застосування розробки, порівняти отримані результати з аналогами, вказати на переваги, недоліки та перспективи подальшого розвитку результатів роботи.                

 У розділі «Перелік використаних джерел» перелічити літературні та електронні інформаційні джерела, використані в процесі роботи над дипломним проектом.  

  У додатки включити код програми.

Желательно код с комментариями!